Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
Projekt
Vattenhjul
Generator
Bilder och filmFilm
Bromsad effekt
Mixters francisturbin
Vindkraftverk
Del 1 - Ståldetaljer
Del 2 - Fena & bom
Del 3 - Turbinen
Del 4 - Generatorn
Vindhjul av aluminium
Hembyggd bil & traktor
Poncelet vattenorgel

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
3

Vindhjul

När man talar om vindkraftverk brukar man oftast avse den två- eller trebladiga snabblöparen med aerodynamiskt utformade och vridna blad. Mindre fabrikstillverkade snabblöpare har i bland fler blad än så, ett exempel på ett sådant är Air-X.

På bilden ser vi ett vindhjul med många och raka blad. Syftet med denna utformning av blad är att ge högt vridmoment och lågt varvtal och det gör därför vindhjulen lämpliga för vattenpumpning. Under ånglokens tid var vindhjul en vanlig syn intill järnvägar och även om man förknippar dessa med den amerikanska western avänds de fortfarande. En uppskattning är att minst en miljon vindhjul är i drift runt om i världen.

Vindhjul
Vindhjulet på bilden har 14 stycken en meter långa och 20 centimeter breda blad av aluminium. Dessa sitter fästa på en bakaxel med fälg. Från bakaxeln går sedan flera sammankopplade kardanaxlar ned till marken där en bilgenerator drivs via en kilremsskiva. Bakaxeln plus kilremsskivan ger tillsammans ett totalt utväxlingsförhållande på 1:27, vilket innebär att generatorn börjar ladda när vindhjulet når 30-35 rpm. Vindhjulets diameter är tre meter och räknar man med ett löptal (TSR) på 1 för vindhjulet, bör laddspänning uppnås vid en vindhastighet på ca: 4,5-5 m/s. Vindhjul har lågt löptal, men det här hjulet såg ut att snurra fortare än så och i så fall börjar generatorn ladda redan vid lägre vindhastigheter.

Vindhjul
I den andra ändan av bakaxeln sitter fenan, som målats med dag på den ena sidan och natt på den andra.

Vindhjul
Idén till att använda bakaxeln från en bil fick Mats för 40 år sedan när han byggde ett vindkraftverk med stallreglerade blad. Med hjälp av vikter fick han centrifugalkraften att vrida bladen vid 500 rpm. Den gången fick han inte markägarens tillåtelse att sätta upp sitt vindkraftverk, men det här vindhjulet sitter på hans egen mark.

Vindhjul
Även om varvtalet och utväxlingen bör vara tillräckligt för att få generatorn att ladda, vill det ändå inte fungera som det ska och orsaken torde vara den Mats själv är inne på, att masten inte är tillräckligt hög och att den omgivande skogen gör vinden alltför turbulent. Om träden bakom vindhjulet avlägsnades skulle vindläget förbättras avsevärt.

Vindhjul
Något som förvånade mig var att vindhjulet snurrade helt ljudlöst, trots att vinden friskade i ganska ordentligt emellanåt.

Vindhjul
Kardanaxeln som löper hela vägen ned genom den ca: 8 meter höga och delvis ombyggda fackverksmasten slutar i en kilremsskiva. Anledningen till den här lösningen är att man slipper klättra i masten för att komma åt generatorn.

Vindhjul
Trots att så många kardanaxlar kopplats samman sitter allt i lod och det hela fungerar perfekt. Vid fotograferingstillfället hade generatorn tillfälligt plockats bort.

Vindhjul
På besök hos en uppfinnare -->