Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
Projekt
Vattenhjul
Generator
Bilder och filmFilm
Bromsad effekt
Mixters francisturbin
Vindkraftverk
Del 1 - Ståldetaljer
Del 2 - Fena & bom
Del 3 - Turbinen
Del 4 - Generatorn
Vindhjul av aluminium
Hembyggd bil & traktor
Poncelet vattenorgel

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
2

Mitt första vindkraftverk - Del 1


vindkraftverk Stålkonstruktionen

Det mesta av vindkraftverket byggde jag av blåa rör med diametern 1 - 2 tum och här är en förteckning över delarna.

1. Bom med stjärtfena. Bommens längd bör vara ca: 50% av turbinens diameter, men jag gjorde den 125 cm lång eftersom min fena är något mindre än normalt. Rördimension: 1 ¼ tum.

2. Fäste för bom. Dimension: 1 tum (röret ska passa i bommen)

3. Plattjärn för att vinkla bommen utåt. Vinkeln bör ligga rund 20°.

4. Masttopp. Dimension: 2 tum

5. Lock för att hindra masttoppen att glida ned över masten. I locket är ett 25 mm hål borrat för kabelgenomgång. På locket kommer jag senare att skruva fast en aluminiumbox i vilken likriktarbryggorna kommer att sitta.

6. Fäste för navet. Kan se ut hur som helst och det går lika bra med ett rör (2 tum), eller en U-balk. Det viktiga här är avståndet mellan hjulnavets centrum till masttoppens centrum. Det bör inte vara mindre än 8 cm för en tvåmetersturbin och jag valde 10 cm.

7. Hjulnav från bil, eller axeltapp till släpvagn. Jag valde axeltapp, Opel 4-bultad.

8. Fästen för stator. (bilden nere till höger)
vindkraftverk vindkraftverk
Som man ser på bilderna ovan har en skåra i bommens rör skurits upp så att bommen kan röra sig inom en vinkel på totalt 100°. Detta för att turbinen ska kunna vrida sig bort från vinden. Fenan (som sitter på bommen) kommer alltid att föja vinden, så det är turbinen som vrider sig. Eftersom bommen lutar utåt kommer den att lyftas uppåt när turbinen vrider sig och för att detta ska ske krävs ett visst vridmoment. Hur stort det vridmomentet är beror på fenans area, bommens längd och vinkel, dess totala vikt inkusive fena, samt navets offset (avstånd mellan axeltapp/nav och masttopp).

vindkraftverk Rörens längd på bilden till höger är inte kritiska, men jag försökte hålla dem runt 300, respektive 200 mm. Vad som däremot har större betydelse, är avståndet från axeltappen (navet) till 2-tumsrörets centrum (masttoppen). Detta avstånd påverkar, tillsammans med ovan nämnda faktorer, vid vilken vindhastighet turbinen vrider bort från vinden.

DIY Windmills from The Back Shed´s hemsida" beskrivs hur hela "furling-mekanismen" beräknas. Där finns också bilder som tydligt visar hur det fungerar i praktiken.
Del 2 -->