Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
Projekt
Vattenhjul
Generator
Bilder och filmFilm
Bromsad effekt
Mixters francisturbin
Vindkraftverk
Del 1 - Ståldetaljer
Del 2 - Fena & bom
Del 3 - Turbinen
Del 4 - Generatorn
Vindhjul av aluminium
Hembyggd bil & traktor
Poncelet vattenorgel

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
3

Hur man bygger ett vindkraftverk


vindkraftverk Del 1 - Inledning

Byggnadslov, eller ej


Är turbinens diameter maximalt två meter, behövs inget byggnadslov. Vindkraftverket får dock ej placeras så att det kan välta in på grannens tomt om masten går av. Bygger man större får man kontrollera vad som gäller i den kommun man bor. Det vindkraftverk jag bygger och beskriver har turbindiametern två meter.


Sälja el?

Att sälja el från små vindkraftverk lönar sig inte. Ett tvåmetersturbin producerar 1-1,5 kWh per dygn, vilket i bästa fall ger en månadsinkomst på 10 kronor. I ett fritidshus är det däremot fullt tillräcklig för att driva TV, kylskåp och belysning. De vindförhållande som råder på den platsen, liksom höjden på masten, är naturligtvis avgörande för hur mycket energi vindkraftverket ger.


Producera el, eller värma vatten?

Små vindkraftverk producerar en begränsad med energi, kanske med ett snitt runt 50 watt. Om 1000 liter vatten ska värmas 30° med den effekten kommer det att ta en månad innan vattnet uppnått önskad temperatur. Detta är en omöjlig uppgift eftersom vattentanken hela tiden kyls av den omgivande luften. För att räkna på vattnets uppvärmningstid, använd den här kalkylatorn.


Val av spänning

Eftersom små vindkraftverk bäst lämpar sig för uppladdning och lagring av energi i batterier, är lämpliga spänningar 12, 24, eller 48 volt. De flesta lågvoltsprodukter som finns att köpa är avsedda för 12 volt, så av den anledningen är 12 volt det smidigaste valet. Väljer man en högre spänning än 12 volt, får man använda en DC/DC-omvandlare som tar ned spänningen till 12 volt, eller något däröver. Nackdelen är att låg spänning betyder hög ström och det kräver grövre kabel. Likriktningen från växel- till likspänning stjäl ca: 1,4 volt och det betyder procentuellt högre förluster ju lägre spänningen är. I ett 12-voltssysten uppgår förlusterna i likriktarbryggornas dioder till tio procent, men vid 24 volt blir den siffran fem procent och vid 48 volt endast 2,5 procent.

Turbindiameter Vad man framförallt bör titta på är turbinens diameter vid val av spänning. Siffrorna i bilden till höger är beräknade på en total verkningsgrad på 15 procent för turbin och generator, vilket är en vanlig siffra för den här typen av vindkraftverk utan MPPT-regulator. Att verkningsgraden sjunker vid ökad vindhastighet, beror på att generatorns spänning (Emk) stiger vid ökat varvtal, för att nå ungefär dubbla batterispänningen vid 10 m/s. Skillnaden mellan generatorns Emk och batteriets spänning omvandlas till värme i generatorns lindningar och är alltså ren förlust. Att det förhåller sig på det sättet är inget större problem eftersom vindhastigheten oftast är betydligt lägre än så. Vid mer normala vindförhållanden ligger generatorns verkningsgrad runt 80-90 procent.

Turbindiameter Det finns ingen regel för hur hög ström man ska tillåta från vindkraftverkets generator, men personligen anser jag att smärtgränsen går vid ca: 50 ampere. Anledningen till det är att likriktarbryggorna ska klara den ström generatorn producerar och att den för vindkraftverk nödvändiga shuntregulatorn också gör det. Visst finns det grejer som är avsedda för högre strömmar, men då svider det också lite extra i plånboken. Kabeln från vindkraftverket till batterierna måste också dimensioneras efer den ström som flyter genom den och hög ström innebär grov kabel. I och för sig kan man acceptera ganska stora spänningsförluster de gånger vinden friskar i, men det är inget att rekommendera.

Eftersom jag redan har en solpanel och 12 volt i mina två hål i väggen, väljer jag 12 volt även för vindkraftverket och laddströmmen blir då ca: 25 ampere, vilket är helt ok.

Nu är det dags att gå över till den praktiska delen av bygget. --> Del 2