Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
El & elektronik
Dubbla elsystem
Ohms lagKalkylator
Kabelarea & förlusterKalkylator
Generatorer
Y- och D-kopplingKalkylator
Statorlindningar
Regulatorer
Solcellsregulatorer
Shuntregulatorerer
Djupurladdningsskydd
Vad är MPPT & PWM?
Omformare till 230V
DC/DC-omvandlare
Färgkod motstånd

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
4

Statorlindningar

I en trefasgenerator går det tre spolar (lindningar) på fyra magneter. Naturligtvis kan man även tänka sig andra alternativ, men det är så här man bygger "pannkaksgeneratorer. De fyra magneterna och de tre spolarna utgör 360° enligt kurvorna under bilden.

Eftersom den här generatorn har tre gånger så många magneter, alltså tolv stycken, får vi också tre gånger så många spolar, vilket blir nio stycken.

Om vi till en början glömmer bort spolarna märkta "b" och "c" och bara tittar på 1a, 2a och 3a, är dessa tre spolar fullt tillräckliga för vår trefasgenerator.

Som vi ser har spole 1a ingen av sina långsidor över någon magnet. Hålet i spolen ska vara så stort att magneten får plats i det. Hemligheten med det är att spolen i just det här läget inte ska påverkas av magnetiskt flöde från någon magnet. Just nu är spänningen noll över den spolen och i kurvan är det den blå linjen i startögonblicket.

Tittar vi på spole 2a, ser vi att en syd och nordpol nästan befinner sig rakt under spolens långsidor. Vrider man rotorskivan en aning kommer magneterna att ligga mitt under spolens långsidor. Tittar vi på kurvorna är det den gula linjen och i startögonblicket ligger den strax innan sin botten. Den hade lika gärna kunnat närma sig sitt toppvärde och det avgörs av vilket håll spolen är lindad, med-, eller moturs.

stator
trefas
Slutligen ser vi att spole 3a också har en magnet under varje långsida, men här är magneterna på väg ut ur spolen. Sydpolen hamnar utanför spolen och nordpolen hamnar i spolens centrumhål.
Bland kurvorna är spole 3a den röda linjen. Den har passerat sin topp och spänningen är på väg att falla. Att den här spolens kurva nått sin topp och inte sin botten, som 2a, beror på att magnetpolerna är vända tvärt om. Tyvärr lyckades jag inte placera in spolarna helt rätt, för på bilden ser magneterna ut att ha hunnit längre än vad den röda kurvan visar.

Grupp "b" och "c" är bara en upprepning av grupp "a" och 2a och 3a ska därför befinna sig i samma förhållande till magneterna som spole 1a gör. Likadant blir det med de övriga spolarna.

Den här generatorn har alltså tre spolar i varje fas och nu väljer vi om vi vill koppla spolarna i serie, parallellt, eller både och. Vi väljer också om spolarna ska Y- eller D-kopplas. Se Y- och D-koppling.